Informacje dotyczące naboru do szkół

Opublikowane przez Marcin w dniu

 ponadpodstawowych dla kl.8 – absolwentów szkół podstawowych

Informuję, że wszelkie, szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji oraz oferta szkół znajdują się pod następującym linkiem:

www.bydgoszcz.pl ,  zakładka „EDUKACJA” ,  Nabór do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2024/25.

Informujemy, że od 13 maja 2024 r. o godz.8.00 rusza nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych – tzw. logowanie pod następującym adresem:

bydgoszcz.edu.com.pl

Rejestrację zaczynamy od zakładki „Zgłoś kandydaturę” wpisując swój pesel.

Dalej postępujemy, uzupełniając wymagane dane, zgodnie ze wskazaniem systemu.

Wybrać można maksymalnie 3 szkoły na liście preferencji i dowolną ilość interesujących nas klas w danej szkole.

Wskazany jest wybór przynajmniej 2 szkół.

Wybierając szkołę branżową, zawodową, technikum proszę pytać w danej  szkole o skierowanie na badania lekarskie o przydatności do zawodu.

Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych osobowych i utworzonej listy preferencji trzeba zapamiętać wygenerowany przez system login i utworzone przez siebie hasło.

Następnie drukujemy podanie , podpisujemy i zanosimy do szkoły pierwszego wyboru, tzn. do tej która jest pierwsza na utworzonej liście preferencji do 14.06.2024 r. godz.15.00

Na w/w stronie do logowania będą także inne bardzo ważne zakładki, pod którymi są istotne dla uczniów informacje, terminy naborowe i etapy prac oraz podręcznik pomocy.

Uczniowie, albo rodzice, sami wpisują do systemu oceny i osiągnięcia ze świadectwa ukończenia szkoły oraz z zaświadczenia z OKE. Proszę tylko zrobić to uważnie i pilnować terminu.

Po zamknięciu naboru  system dokona przydziału kandydatów do szkół.

Po tym, potwierdzamy wolę nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia z OKE (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

Szczegółowych informacji o danej szkole udzielą także administratorzy punktu naboru (szkoły ponadpodstawowej).

W razie konkretnych pytań i problemów proszę zgłosić się do sekretariatu szkoły przy ul. Glinki 117, tel. 52 339 22 50


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *