Kontakt

Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły, a także spraw pracowniczych można zgłosić dyrektorowi bezpośrednio od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub poprzez dziennik elektroniczny albo kierując pismo na pocztę elektroniczną sp60.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl.

Szkoła Podstawowa nr 60
im. Huberta Wagnera
z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
w Bydgoszczy

adres:

ul. Glinki 117
85-861 Bydgoszcz
ul. Bohaterów Kragujewca 10
85-863 Bydgoszcz
tel. 052 339 22 50   fax. 052 362 06 71
NIP:9531112759  REGON: 093056933

dyrektorzy:

dyrektormgr Leszek Gozdek
wicedyrektorzy:mgr Bogdan Hinc
 mgr Wojciech Kaźmierczak
 mgr Justyna Sawosz

godziny pracy:

sekretariat 800 – 1500
świetlica 7 00 – 1700 tel. 52 363 21 57
biblioteka 800 – 1600
wicedyrektorzy 700 – 1645

Adresy e-mail:
sekretariatsp60@edu.bydgoszcz.pl
dyrektormgr Leszek Gozdek
wicedyrektorzy:mgr Bogdan Hinc
 mgr Wojciech Kaźmierczak
 mgr Justyna Sawosz