Komunikat świetlicy „Wesoła Przystań”

Szanowni Państwo informujemy, że opublikowane zostały na stronie internetowej szkoły SP Nr 60 zaktualizowane dokumenty regulujące funkcjonowanie świetlicy, czyli „Regulamin świetlicy” wraz z „Kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy”. Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do świetlicy jest dostarczenie w jak najkrótszym terminie wychowawcom świetlicy wydrukowanego i podpisanego tekstu Regulaminu.” Emilia Dowiedz się więcej…