Z OKAZJI ŚWIĘTA SZKOŁY ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 6-8 DO ZMIERZENIA SIĘ Z PUBLICZNYM WYSTĄPIENIEM W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Opublikowane przez Marcin w dniu

Zadaniem uczestników jest przedstawienie wybranej przez siebie postaci z kręgu kultury lub historii krajów angielskojęzycznych w formie przemowy w języku angielskim oraz krótkiego uzasadnienia swojego wyboru. Należy nie tylko przygotować mowę, ale także użyć stroju lub rekwizytu, który najlepiej charakteryzuje wybraną postać.

Komisja składająca się z nauczycieli języka angielskiego będzie oceniać płynność wypowiedzi, kreatywność oraz odpowiedni dobór rekwizytów lub stroju.

Z każdej klasy może zgłosić się do 4 uczestników, chęć udziału należy zgłaszać nauczycielom uczącym języka angielskiego w danej klasie do dnia 5.05 podając, kogo będziecie przedstawiać.

Wystąpienia uczestników konkursu będzie można obserwować w czasie Święta Szkoły

7 maja o godzinie 10:00 w sali 312.

Zachęcamy do zmierzenia się z wystąpieniem publicznym. Atrakcyjne nagrody czekają na odważnych!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.