„Ktoś tutaj był i był,

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie Go nie ma” W. Szymborska. 10 grudnia 2021r. zmarł  uczeń naszej szkoły –  Bartek Gałczyński.   Miał 9 lat. Bartusiu, dziękujemy za Twoja obecność z nami, za Twój uśmiech, ciekawość świata, marzenia …i za heroiczną walkę, jaką stoczyłeś z chorobą. Odszedłeś po to by żyć ….   I tym razem będziesz żył wiecznie … Pamiętajmy o małym BOHATERZE Dowiedz się więcej…